O witrynie „Czas i przestrzeń”

Z inicjatywy Wydziału Biologii od 2003 do 2005 roku Święto Uniwersytetu Warszawskiego na Kampusie Ochota obchodzone było wspólnie przez wydziały matematyczno-przyrodnicze: Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Wcześniej na Wydziale Biologii przez kilka kolejnych lat odbywała się sesja „Komórka, organizm, środowisko”, będąca przede wszystkim okazją do prezentacji dorobku doktorantów. Sesje te otwierał zwykle wykład plenarny znanego uczonego. Poszukiwaliśmy jednak nieco innej formuły, która mogłaby przyciągnąć pracowników i studentów także innych wydziałów przyrodniczych.

Zamysł się powiódł i oto odbyły się trzy sesje pod hasłem „Czas i przestrzeń”: w roku 2003 „Początki - wszechświata, życia, cywilizacji”, w 2004 - „Upływ czasu, rytmy, cykle, zegary” i w 2005 - „Koniec i zmierzch - wszechświata, życia, cywilizacji”. Program dwudniowej sesji był zawsze podobny: w pierwszej części wykłady uczonych z każdego z partycypujących wydziałów, potem wystąpienia doktorantów bardziej lub mniej związane z tematyką sesji, a następnie prezentacje studenckich kół naukowych. Moje wrażenia z tej trylogii są jak najlepsze. Pojemne hasło „Czas i przestrzeń” zjednoczyło przyrodników reprezentujących często odległe dyscypliny, mówiących odmiennym językiem, inaczej myślących. Tym niemniej wszyscy zrobili ukłon w stronę mieszanego audytorium i przekazali trudne treści i nieproste wywody w sposób przejrzysty i komunikatywny. Dlatego żałuję, że nie znaleźliśmy dość energii i woli, by tę ideę kontynuować i pielęgnować.

Plenarne wykłady każdej z tych sesji polecam Państwa uwadze w formie elektronicznej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego myślą także o ich wydaniu w postaci książkowej, o ile naturalnie ta internetowa publikacja spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Joanna Pijanowska

Jak korzystać z witryny?

Proszę kliknąć w tytuł wybranego wykładu i... rozkoszować się lekturą. W tekście wykładów niektóre trudniejsze terminy są odsyłaczami do ich definicji w Wikipedii. Po kliknięciu w taki odsyłacz otworzy się odrębne okno z definicją.

Także odsyłacze do wybranych rycin, przypisów i pozycji literatury są aktywnymi linkami. Po kliknięciu w nie przeskoczymy do odpowiedniego miejsca wykładu. Aby powrócić do poprzedniego miejsca, należy kliknąć przycisk Wstecz na pasku przeglądarki internetowej.

Spis wykładów
W jaki sposób zwierzęta odmierzają czas? - Krystyna Skwarło-Sońta, Paweł Majewski
Demografia biosfery - Jerzy Trammer
Programowana śmierć komórki - regulacja rozwoju i... nadzieja - Janina Kaczanowska, Andrzej Kaczanowski
Automatyczna analiza dokumentów sumeryjskich - Agata Powałka, Marek Stępień, Jerzy Tyszkiewicz
O wizualnym języku geologów - Paweł Karnkowski
Programy sesji naukowych
Udostępnione w niniejszej witrynie wykłady stanowią fragment trzech dwudniowych sesji naukowych „Czas i przestrzeń”, które odbyły się w latach 2003-2005. Pełne programy każdej z sesji są tutaj.